ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ειδικές Διαδικασίες στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

10 μήνες / 135 ώρες

Κόστος

970 / 810€