ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ειδικά θέματα Ναυτιλιακής Λογιστικής

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 εβδομάδες / 25 ώρες

Κόστος

200€