ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ειδικά Θέματα Λογιστικής Γ – Έμφαση στον Τουριστικό Τομέα

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

11 μήνες / 289 ώρες

Κόστος

1100 / 910€