ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ειδικά Θέματα Λογιστικής – Β

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

9 μήνες / 234

Κόστος

750 / 900€