ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ειδικά Θέματα Λογιστικής – Α

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

8 μήνες / 219 ώρες

Κόστος

800 / 670€