ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διοικητική Λογιστική – Ανάλυση Επιδόσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 μήνες / 75 ώρες

Κόστος

1050/ 1200€