ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

6 εβδομάδες / 50 ώρες

Κόστος

400€