ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

9 μήνες / 153 ώρες

Κόστος

900 / 750€