ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

10 μήνες / 232 ώρες

Κόστος

1170 / 1000 / 830€