ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics Management

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

8,5 μήνες / 140 ώρες

Κόστος

990/ 820€