ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 μήνες / 210 ώρες

Κόστος

380€