ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

9 μήνες / 500 ώρες

Κόστος