ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με Πρακτικές Εφαρμογές

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

12 μήνες / 293 ώρες

Κόστος

1200 / 1000€