ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γενικές Γνώσεις Λογιστικής με περιεχόμενο ΔΠΧΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

12 μήνες / 311 ώρες

Κόστος

1200 / 1000€