ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γενικές Αρχές Λογιστικής & Λογιστική Εμπορικών Επιχειρήσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

8 εβδομάδες / 80 ώρες

Κόστος

1400 / 1550€