ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γενικές Αρχές Δημόσιου Λογιστικού, Διαδικασίες Οικονομικής Διεύθυνσης & Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 μήνες / 100 ώρες

Κόστος

1400 / 1550 / 1700€