ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Βάσεις Δεδομένων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

5 μήνες / 80 ώρες

Κόστος

450 / 370€