ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανθρώπινοι Πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 μήνες / 210 ώρες

Κόστος

380€