ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό EVIEWS

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

2 μήνες / 140 ώρες

Κόστος

220€