ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων & Εσωτερικός Έλεγχος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διάρκεια

3 μήνες / 100 ώρες

Κόστος

1400 / 1550€